srijeda 15.11. 2017.

14:00 – 18:00  Dolazak i registracija
18:00 – 18:30 Svečano otvaranje kongresa
18:30 – 19:30 Akademkinja Vida Demarin: Pregled neurologije u Hrvatskoj
20:00 – 22:00
 Domjenak dobrodošlice

četvrtak 16.11. 2017.

ČETVRTAK jutro
EPILEPSIJA
Voditelji sekcije: Silvio Bašić, Ivan Bielen, Željka Gadže Petelin, Snježana Miškov

08:00 – 08:20 Silvio Bašić: Farmakorezistencija epilepsija
08:20 – 08:40 Ivan Bielen: Javnozdravstveni aspekti epilepsije u Hrvatskoj
08:40 – 09:00 Ivo Lušić: Nove smjernice u liječenju trud nica s epilepsijom
09:00 – 09:20 Snježana Miškov: Žene i epilepsija
09:20 – 09:40 Željka Petelin Gadže: Epilepsija – nove dijagnostičke smjernice u kliničkoj praksi
09:40 – 10:00 Davor Sporiš: Seksualna disfunkcija i epilepsija
10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 10:50 Fran Borovečki: Nove mogućnosti u genomskoj dijagnostici epilepsija
10:50 – 11:10 Ana Sruk: Uloga biomarkera u dif.dg. epileptičkih i psihogenih ne-epileptičkih napadaja
11:10 – 11:30 Stjepan Jurić: SUDEP
11:30 – 12:00 SIMPOZIJ – MEDIS ADRIA “Lakozamid u liječenju epilepsije”, predavač: Željka Petelin Gadže

ČETVRTAK jutro
NEUROMUSKULARNE BOLESTI
Voditelji sekcije: Ervina Bilić, Mira Bučuk, Denis Čerimagić

8:00 – 8:20 Dinko Mitrečić: Matične stanice u liječenju amiotrofične lateralne skleroze
8:30 – 8:50 Davorka Vranješ: Lijekovi za MND: što nam donosi skora budućnost?
9:00 – 9:20 Ervina Bilić: Senzorne ganglionopatije: rijetke ili rijetko dijagnosticirane bolesti?
9:30 – 9:50 Slobodan Apostolski: Miastenija gravis-bolest s puno lica
10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 10:50 Denis Čerimagić: Sindrom karpalnog tunela: manje poznate činjenice o čestoj dijagnozi
11:00 – 11:20 Mira Bučuk: Neuropatija i miopatija koje se javljaju u jedinicama intenzivnog liječenja
11:30 – 11:50 Ivica Bilić: Statinima uzrokovana miopatija
12:00 – 12:30 SIMPOZIJ – SHIRE “Imunološki aspekti Fabryjeve bolesti”, predavač: Vanja Bašić Kes
12:30 – 13:00 SIMPOZIJ – SB ARITHERA “Cervikogene glavobolje – dijagnostika i liječenje minimalno invazivnim zahvatima na vratnoj kralježnici”, predavač: Dražen Kvesić
“Robotska neurorehabilitacija”, predavač: Anđelka Hajvaz
13:00 – 14:00 PAUZA

ČETVRTAK popodne
INTENZIVNA NEUROLOGIJA
Voditelji sekcije: Vesna Vargek Solter, Zdravka Poljaković, Igor Antončić

14: 00 – 14:15 Zdravka Poljaković: Refrakterni i superrefrakterni epileptički status kod
bolesnika mlađe životne dobi
14:15 – 14:30 Sibila Nanković: Etiopatogeneza ozljede mozga u epileptičkom statusu
14:30 – 14:40 Svjetlana Šupe: Epileptički napadaj kao prvi znak okluzije bazilarne arterije
14:40 – 15:50 DISKUSIJA
14:50 – 15:05 Marina Roje Bedeković: Dijagnostika i liječenje komplikacija SAH-a
15:05 – 15:15 Tomislav Breitenfeld: Odgođena cerebralna ishemija u bolesnika nakon SAH-a
15:15 – 15:25 Marijana Bosnar Puretić: Metabolički poremećaj u bolesnika nakon SAH-a
15:25 – 15:35 Josip Ljevak: Intraventrikularna tromboliza kod bolesnika sa SAH-om
15:35 – 15:45 Mislav Budišić: Endovaskularno liječenje bolesnika sa SAH-om i ishemijskim MU – naša dosadašnja iskustva
15:45 – 15:55 DISKUSIJA
15:55 – 16:05 Igor Antončić: Neurogeni plućni edem
16:05 – 16:10 Siniša Dunatov: Prikaz bolesnika s neurogenim plućnim edemom
16:10 – 16:20 Ana Repić Buličić: Najčešće komplikacije u neurološkom JIL-u
16:20 – 16:40 Katarina Starčević: Malnutricija u neurološkom JIL-u
16:40 – 16:50 Latica Friedrich: Poremećaji spavanja u neurološkom JIL-u
16:50 – 17:00 DISKUSIJA

NEUROREHABILITACIJA
Voditelji sekcije: Silva Butković – Soldo, Marina Roje Bedeković, Lea Unušić

14:00 – 14:20 Silva Butković -Soldo: Gdje smo u neurorehabilitaciji u Republici Hrvatskoj?
14:20 – 14:40 Marina Roje Bedeković: Neurorehabilitacija moždanog udara od početaka do robotnih terapija
14:40 – 15:00 Lea Unušić: Neurorehabilitacija u Parkinsonovih bolesnika
15:00 – 15:20 Žarko Bakran: Klinička procjena i rehabilitacija osoba sa spazmom nakon moždanog udara
15:20 – 15:40 Ivan Dubroja: Neuroplastčnost i neurometode neurorehabilitacije
17:00 – 17:30 SIMPOZIJ – MERCK “Inovativni pristup rješenjima u liječenju MS-a”,
predavači: Vanja Bašić Kes i Marija Bošnjak Pašić
17:30 – 18:00 SIMPOZIJ – PLIVA „ NOVOSTI u liječenju lijekom Copaxone®“,
predavači: Vanja Bašić Kes, Marija Bošnjak Pašić
18:00 – 19:30 POSTERI, voditelji sekcije: Višnja Supanc, Davor Sporiš, Sanja Tomasović

petak 17.11. 2017.

PETAK  jutro
NEUROIMUNOLOGIJA
Voditelji sekcije: Vanja Bašić Kes, Marija Bošnjak Pašić, Meri Matijaca, Ines Lazibat

08:00 – 08:20 Anton Vladić: Genetika i patofiziologija multiple skleroze
08:20 – 08:40 Ivana Zadro: Klinička slika i klasifikacija MS-a
08:40 – 09:00 Ines Lazibat: NMOSD
09:00 – 09:20 Marija Bošnjak Pašić: Trudnoća i MS
09:20 – 09:40 Meri Matijaca: Diferencijalna dijagnostika demijelinizacijskih bolesti
09:40 – 10:00 Silva Butković-Soldo: Neurorehabilitacija
10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 10:50
Jelena Drulović: Brain reserve and cognitive reserve against cognitive decline and
physical disability progression in multiple sclerosis
10:50 – 11:10 Mario Habek: Klinička neurofiziologija MS-a
11:10 – 11:30 Tatjana Pekmezović: Preživljenje u bolesnika s NMO-om
11:30 – 11:50 Tjalf Ziemssen: Innovation in Multiple Sclerosis: Using RWE to individualize Treatment
12:00 – 12:30 SIMPOZIJ – SANOFI GENZYME „Utjecaj Lemtrade (alemtuzumaba) na patofiziologiju MS-a“, moderator: Vanja Bašić Kes; predavač: Mario Habek
12:30 – 13:00 SIMPOZIJ – BOEHRINGER – INGELHEIM “Nove neurološke perspektive kod bolesnika na antikoagulantnoj terapiji“, predavač: Zdravka Poljaković

PETAK  jutro
KOGNITIVNI POREMEĆAJI
Voditelji sekcije: Osman Sinanović, Fran Borovečki, Nataša Klepac

08:00 – 08:20 Nataša Klepac: Uloga neurokognitivnih biomarkera u ranoj dijagnostici Alzheimerove bolesti
08:20 – 08:40 Fran Borovečki: Spektar bolesti Lewyevih tjelešaca – od poremećaja pokreta do kognitivne disfunkcije
08:40 – 09:00 Miljenka Jelena Jurašić: Vaskularne i mješovite demencije
09:00 – 09:20 Osman Sinanović: Nemotorni simptomi nakon moždanog udara
09:20 – 09:40 Marijana Lisak: Kognitivne smetnje kod bolesnika s multiplom sklerozom
09:40 – 10:00 Igor Filipčić: Dnevna bolnica za oboljele od demencija
10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 10:50 Jasna Badžak: Utjecaj donepezila i memantina (ne mementina kao dosada) na bihevioralne simptome u bolesnika s Alzheimerovom bolesti
10:50 – 11:10 Petra Bago Rožanković: Poremećaji pokreta kao klinička manifestacija encefalopatije uzrokovane autoimunim tireoiditisom – SREAT
12:00 – 12:30 SIMPOZIJ – PFIZER „TTR FAP- dijagnostika i poziv na suradnju“, predavač: Ervina Bilić // „Mjesto I razlike NOAK-a u prevenciji moždanog udara kod bolesnika s NVAF –
Zašto odabrati Eliquis?“, predavač: Tomislav Breitenfeld
12:30 – 13:00 SIMPOZIJ – ROCHE “Multipla skleroza – bolest s tisuću lica”, predavači: Vanja Bašić Kes i Mario Habek
13:00 – 14:00 PAUZA

PETAK popodne
CEREBROVASKULARNE BOLESTI
Voditelji sekcije: Arijana Huzjan Lovrenčić, Branko Malojčić, Lidija Tuškan Mohar, Dragutin Kadojić

14:00 – 14:20 Arijana Lovrenčić-Huzjan: Genetika moždanog udara
14:20 – 14:40 Lidija Tuškan Mohar: Osobitosti moždanog udara u žena
14:40 – 15:00 Branko Malojčić: Prevencija moždanog udara nepoznatog porijekla
15:00 – 15:20 Hrvoje Budinčević: Standardi liječenja moždanog udara u Hrvatskoj i regiji
15:20 – 15:40 Janja Pretnar Oblak: Improving door-to-needle time
15:40 – 16:00 Dragutin Kadojić: Meteorološki čimbenici i moždani udar
16:00 – 16:20 Višnja Supanc: Protokol za primjenu mehaničke trombektomije
16:20 – 16:40 Tomislav Breitenfeld: Uloga neurologa u procesu mehaničke trombektomije
16:40 – 17:00 Krešimir Rotim: Hibridne operacije mozgovnih aneurizmi
17:00 – 17:30 SIMPOZIJ – BAYER “Xarelto: Povjerenje između Vas i Vaših bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom”, predavači: Branko Malojčić, Darija Mahović Lakušić
17:30 – 18:00 SIMPOZIJ – BAYER “BETAFERON: 18 godina iskustva u Hrvatskoj”, moderator: Vanja Bašić Kes, predavači: Marija Bošnjak Pašić, Mario Habek, Silva Butković Soldo

PETAK popodne
EKSTRAPIRAMIDNE BOLESTI
Voditelji sekcije: Maja Relja, Marina Titlić, Zlatko Trkanjec, Vladimira Vuletić, Olivio Perković

14:00 – 14:20 Marina Titlić: Dijagnostika kognitivnih promjena u Parkinsonovoj bolesti
14:20 – 14:40 Maja Relja: Liječenje Parkinsonove bolesti
14:40 – 15:00 Zlatko Trkanjec: 200. Obljetnica objavljivanja knjige: An Essay on the Shaking Palsy
15:00 – 15:20 Olivio Perković: Neuropsihijatrijski aspekti Parkinsonove bolesti
15:20 – 15:40 Svetlana Tomić: Mozak i crijeva – s aspekta Parkinsonove bolesti
15:40 – 16:00 Vlatka Vuletić: Duboka mozgovna stimulacija u ekstrapiramidnim bolestima sa
neurološke strane
16:00 – 16:20 Darko Chudy: Duboka mozgovna stimulacija u ekstrapiramidnim bolestima sa neurokirurške strane
16:20 – 16:40 Srđana Telarević: Parkinsonova bolest – “state of art”
16:40 – 17:00 Gordan Džamonja: “A što (je novo) poslije Breaka?”
17:00 – 17:20 Helena Šarac: Farmakogenetika ekstrapiramidnih bolesti
17:20 – 17:50 SIMPOZIJ – ABBVIE “OKRUGLI STOL: Klinički izazovi i terapijske mogućnosti u uznapredovaloj Parkinsonovoj bolesti”, predavači: Maja Relja, Silva Butković-Soldo, Marina Titlić , Zlatko Trkanjec, Vladimira Vuletić
18:00 – 19:00 POSTERI, voditelji sekcije: Svjetlana Šupe, Ivo Lušić, Snježana Miškov

 

SUBOTA 18.11.2017. // 09:00 – 14:00

8:30 – 10:30 SKUPŠTINA NEUROLOŠKOG DRUŠTVA

BOL i GLAVOBOLJA
Voditelji sekcije: Davor Jančuljak, Damir Petravić, Iris Zavoreo

10:30 – 10:50 Iris Zavoreo: Migrena i MS
10:50 – 11:10 Davor Jančuljak: Kronična migrena
11:10 – 11:30 Koraljka Bačić Baronica: Infiltracija triger točaka u liječenju primarnih glavobolja
11:30 – 11:50 Azra Alajbegović Kurtović: AlternativnI oblici liječenja glavobolje
11:50 – 12:10 Damir Petravić: Trigeminovaskularni sustav u patogenezi migrene
12:10 – 12:30 Daria Mahović Lakušić: Autonomne trigeminalne glavobolje – terapijski izazov

MLADI NEUROLOZI
Voditelji sekcije: Marijana Bosnar Puretić, Tereza Gabelić, Vanja Vojnović, Hrvoje Budinčević

12:30 – 12:50 Marijana Bosnar Puretić: Hitna neurološka stanja i drugi neurološki poremećaji u trudnoći
12:50 – 13:10 Vanja Vojnović: PNEA dif. dg. problem
13:10 – 13:30 Hrvoje Budinčević: Ima li potrebe za edukacijom iz neurointervencije za mlade neurologe?
13:30 – 13:50 Tereza Gabelić: Diferencijalno dijagnostički pristup bolesnicima s demijelinizacijskim lezijama CNS-a
13:50 – 14:10 Nikolina Ivica Miše: Neurološke posljedice uzimanja psihoaktivnih tvari

SLOBODNE TEME
Voditelji sekcije: Tomislav Breitenfeld, Dževdet Smajlović, Višnja Supanc

10:30 – 10:50 Tomislav Breitenfeld: Kreativnost i mozak – neurološke bolesti u umjetnika
10:50 – 11:10 Dževdet Smajlović: Trombolitička terapija kod bolesnika sa moždanim udarom i atrijalnom fibrilacijom: benefit ili ne?
11:10 – 11:30 Mirjana Vidović: Perzistentni foramen ovale i kriptogeni moždani udar.
11:30 – 11:50 Anka Aleksić Shibabi: Fibrilacija atrija i moždani udar
11:50 – 12:10 Jasminka Đelilović Vranić: Kvaliteta života bolesnika nakon preboljelog moždanog udara
12:10 – 12:30 Sanja Tomasović: Farmakoepidemiološki aspekti liječenja multiple skleroze u Hrvatskoj
12:30 – 12:50 Enra Mehmedika-Suljić: Povezanost MS-a i epilepsije
12:50 – 13:10 Ingrid Škarpa Prpić: ADEM
13:10 – 13:30 Ivan Mikula: Lezije peronealnog živca kod oštećenja ligamentarnog aparata koljena
13:30 – 13:50 Borislav Radić: Upotreba Tegretola kao doping u ronjenju na dah
14:00 PAUZA