Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“
Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora
Referentni centar za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Referentni centar za glavobolje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli
Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuroimunologiju i neurogenetiku
Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatsko društvo za moždani udar
Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
Hrvatsko društvo za prevenciju boli