VII. HRVATSKI NEUROLOŠKI KONGRES
s međunarodnim sudjelovanjem

Datum održavanja kongresa:
15. studeni – 18. studeni 2017.

Mjesto održavanja kongresa:
Opatija, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta****

Službeni jezik kongresa:
hrvatski
engleski

Prijave za kongres:
do 10. studeni 2017.