EKSTRAPIRAMIDNE BOLESTI
petak 17.11. 2017. // popodne
Voditelji sekcije: Maja Relja, Marina Titlić, Zlatko Trkanjec, Vladimira Vuletić, Olivio Perković

14:00 – 14:20 Marina Titlić: Dijagnostika kognitivnih promjena u Parkinsonovoj bolesti
14:20 – 14:40 Maja Relja: Liječenje Parkinsonove bolesti
14:40 – 15:00 Zlatko Trkanjec: 200. Obljetnica objavljivanja knjige: An Essay on the Shaking Palsy
15:00 – 15:20 Olivio Perković: Neuropsihijatrijski aspekti Parkinsonove bolesti
15:20 – 15:40 Svetlana Tomić: Mozak i crijeva – s aspekta Parkinsonove bolesti
15:40 – 16:00 Vlatka Vuletić: Duboka mozgovna stimulacija u ekstrapiramidnim bolestima sa
neurološke strane
16:00 – 16:20 Darko Chudy: Duboka mozgovna stimulacija u ekstrapiramidnim bolestima sa neurokirurške strane
16:20 – 16:40 Srđana Telarević: Parkinsonova bolest – “state of art”
16:40 – 17:00 Gordan Džamonja: “A što (je novo) poslije Breaka?”
17:00 – 17:20 Helena Šarac: Farmakogenetika ekstrapiramidnih bolesti
17:20 – 17:50 SIMPOZIJ – ABBVIE “OKRUGLI STOL: Klinički izazovi i terapijske mogućnosti u uznapredovaloj Parkinsonovoj bolesti”, predavači: Maja Relja, Silva Butković-Soldo, Marina Titlić , Zlatko Trkanjec, Vladimira Vuletić
18:00 – 19:00 POSTERI, voditelji sekcije: Svjetlana Šupe, Ivo Lušić, Snježana Miškov