MLADI NEUROLOZI
SUBOTA 18.11.2017.
Voditelji sekcije: Marijana Bosnar Puretić, Tereza Gabelić, Vanja Vojnović, Hrvoje Budinčević

12:30 – 12:50 Marijana Bosnar Puretić: Hitna neurološka stanja i drugi neurološki poremećaji u trudnoći
12:50 – 13:10 Vanja Vojnović: PNEA dif. dg. problem
13:10 – 13:30 Hrvoje Budinčević: Ima li potrebe za edukacijom iz neurointervencije za mlade neurologe?
13:30 – 13:50 Tereza Gabelić: Diferencijalno dijagnostički pristup bolesnicima s demijelinizacijskim lezijama CNS-a
13:50 – 14:10 Nikolina Ivica Miše: Neurološke posljedice uzimanja psihoaktivnih tvari