SLOBODNE TEME
subota 18.11.2017.
Voditelji sekcije: Tomislav Breitenfeld, Dževdet Smajlović, Višnja Supanc

10:30 – 10:50 Tomislav Breitenfeld: Kreativnost i mozak – neurološke bolesti u umjetnika
10:50 – 11:10 Dževdet Smajlović: Trombolitička terapija kod bolesnika sa moždanim udarom i atrijalnom fibrilacijom: benefit ili ne?
11:10 – 11:30 Mirjana Vidović: Perzistentni foramen ovale i kriptogeni moždani udar.
11:30 – 11:50 Anka Aleksić Shibabi: Fibrilacija atrija i moždani udar
11:50 – 12:10 Jasminka Đelilović Vranić: Kvaliteta života bolesnika nakon preboljelog moždanog udara
12:10 – 12:30 Sanja Tomasović: Farmakoepidemiološki aspekti liječenja multiple skleroze u Hrvatskoj
12:30 – 12:50 Enra Mehmedika-Suljić: Povezanost MS-a i epilepsije
12:50 – 13:10 Ingrid Škarpa Prpić: ADEM
13:10 – 13:30 Ivan Mikula: Lezije peronealnog živca kod oštećenja ligamentarnog aparata koljena
13:30 – 13:50 Borislav Radić: Upotreba Tegretola kao doping u ronjenju na dah