KOGNITIVNI POREMEĆAJI
petak 17.11. 2017. // petak jutro
Voditelji sekcije: Osman Sinanović, Fran Borovečki, Nataša Klepac

08:00 – 08:20 Nataša Klepac: Uloga neurokognitivnih biomarkera u ranoj dijagnostici Alzheimerove bolesti
08:20 – 08:40 Fran Borovečki: Spektar bolesti Lewyevih tjelešaca – od poremećaja pokreta do kognitivne disfunkcije
08:40 – 09:00 Miljenka Jelena Jurašić: Vaskularne i mješovite demencije
09:00 – 09:20 Osman Sinanović: Nemotorni simptomi nakon moždanog udara
09:20 – 09:40 Marijana Lisak: Kognitivne smetnje kod bolesnika s multiplom sklerozom
09:40 – 10:00 Igor Filipčić: Dnevna bolnica za oboljele od demencija
10:00 – 10:30 PAUZA
10:30 – 10:50 Jasna Badžak: Utjecaj donepezila i memantina (ne mementina kao dosada) na bihevioralne simptome u bolesnika s Alzheimerovom bolesti
10:50 – 11:10 Petra Bago Rožanković: Poremećaji pokreta kao klinička manifestacija encefalopatije uzrokovane autoimunim tireoiditisom – SREAT
12:00 – 12:30 SIMPOZIJ – PFIZER „TTR FAP- dijagnostika i poziv na suradnju“, predavač: Ervina Bilić // „Mjesto I razlike NOAK-a u prevenciji moždanog udara kod bolesnika s NVAF –
Zašto odabrati Eliquis?“, predavač: Tomislav Breitenfeld
12:30 – 13:00 SIMPOZIJ – ROCHE “Multipla skleroza – bolest s tisuću lica”, predavači: Vanja Bašić Kes i Mario Habek